Властимащите приеха закон, че никой няма право да защитава четта си и тази на Отечеството си по какъвто и да било начин, особенно силов. Повод за закона е надигналата се сред младежта патриотична вълна, довела до огромно напрежение между глобалистите особенно от малцинствата и антиглобалистите от неориентираната младеж. На пазителите на закона е наредено да поощряват всякакви посегателства върху семейна, родова или народна чест, а ако случайно се противят ще бъдат наказвани най-строго, като спъващи прогреса. Лицата осквернили най-много светини ще бъдат награждавани с орден Стара Планина с лента, който да могат с удоволствие да стъпчат пред света. “ С тази стъпка ние искаме да покажем, че старите ценности са отмрели и нямат място в един нов, освободен глобален свят. Ние сме готови за новите предизвикателства на междупланетното общуване, когато отделният човек, нация или държава няма да имат значение и ще има само една сплотена планета Земя.“ – заявиха законотворците на специална пресконференция.

Advertisements