Работникът да плаща обезщетение, ако умре без предизвестие и не може да изпълнява трудовите си задължения предложиха от конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Председателят на конфедерацията Иво Прокопиев заяви: “ Напоследък зачестиха, случаите на тежки заболявания между работниците, водещи до фатален изход. Това поставя нас работодателите в особенно неизгодно положение, особенно ако загубим квалифициран кадър, в обучението на който са инвестирани много средства. По тези причини, за да защитим нашите интереси и финансово благоденствие, искаме работника да дава предизвестие, ако подозира, знае или предполага, че в скоро време ще умре. В противен случай, ако е получим такова предизвестие работника трябва да плати обезщетение по осмотрение на фирмата, което ще се получава от последната неизплатена заплата. Ако сумата не е достатъчна да покрие загубите, ще се търси обезщетение и от семейството му.“

Advertisements