От Столичната компания за градски транспорт обявиха кастинг за контрольори. Кандидатите трябва да отговарят на следните изиквания:

 1. Образование: най-много завършен трети клас.
 2. Тегло над 100 кг.
 3. Да проявяват етническа търпимост.
 4. Да умеят да работят в екип.
 5. Да не говорят много.
 6. Да гледат лошо.
 7. Да не проявяват състрадателност.
 8. Да умеят да се появяват ненадейно.
 9. Да различават болните и слабите от пръв поглед.
 10. Да са били безработни поне последните 5 години.
 11. Да са алчни.
 12. Да са безскрупулни.
 13. Да носят на бой, ако се наложи.
Advertisements