Българските банки ще дават кредити срещу ипотекиране на органи, съобщи председателят на Асоциацията на банките в България, Виолина Маринова. “ Ние сме първата държава в която ще се предлага тази услуга. Лихвата по кредита ще бъде една от най-ниските и се надяваме на голям интерес.  Условието за получаване на кредит ще бъде клиентът да е в добро здраве без някакво увреждащо органите му претърпяно заболяване. Освен това кредита ще върви в пакет с безплатно здравно обслужване като промоция. Основните органи, които очакваме да се ипотекират са бъбреците, ще приемаме също и очи. Все още не е изяснен напълно механизма при ипотекирането на сърце, но проекта е на изпадналия в неспособност да си обслужва кредита да бъде поставяно изкуствено сърце. Сключили сме договори с няколко медицински заведения, които ще ни помагат при отнемането на органите от длъжниците и пласирането им на пазара за трансплантации. Тази ипотека е с най-малък риск за банката, тъй като както всички знаете търсенето на органи е огромно.“