Ние настоящите и бъдещи пенсионери, с оглед на настъпващата световна криза и с пълното съзнание, че искаме да помогнем на нашата скъпа татковина да преодолее трудното положение в което е изпаднала, най-коленопреклонно молим нашите всевиждащи и всеобгрижващи ни управляващи, да ни позволят да освободим от бремето на изплащането на нашите пенсии държавния бюджет, като тези пари останат в милосърдните ръце на нашите високопочтенни работодатели, за да могат поне те да живеят безгрижно. Ние желаем, щото след навършване на възраста за пенсиониране, да ни бъде осигурено от щедрото ни правителство едно безболезнено изпращане в обятията на Господа, което да се извърши във възможно най-кратки срокове, за да освободим от нашата тежест милата ни родина. Ние молим нашите великодушни и милостиви работодатели да помогнат на състрадателното ни правителство в изграждане на едно съоръжени по подобие на това във Аушвиц, откъдето да бъдем изпращани в небесните селения. Така и само така, ние ще се сдобием с желаното щастие в небесата, а вие о великодушни управляващи и още по-дълбокомисленно загрижени работодатели ще намерите спокойствие и щастие на земята.

Advertisements