АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

— Дали си имаш свободно време,

Ангеле бре, Грънчаров де?

— Мойто време за вас пилея,

тъпаци бре, глупаци бре!

— Дали си имаш партийна книжка,

Ангеле бре, Грънчаров де?

— Мойта йе книжка, спестовна книжка,

тъпаци бре, глупаци бре!

— Дали си имаш млад демократин,

Ангеле бре, Грънчаров де?

— Мой демократин е сам Иван Костов,

тъпаци бре, глупаци бре!

— Дали си имаш дребни дечица,

Ангеле бре, Грънчаров де?

— Моите са дяца, мойте фенове,

тъпаци бре, глупаци бре:

където ги прата, работа ми вършат,

тъпаци бре, глупаци бре,

работа ми вършат, без пари се не връщат,

тъпаци бре, глупаци бре!

Advertisements