zeitgeist

Нова организация с последователи в целия свят обяви 15 март за ден за борба с политиците. Предвиждат се масови протести, съпроводени със обсада на парламенти и политически централи. Според това движение политическата класа е излишна, което се доказва с неспособноста и да се справи с елементарни социални и битови проблеми, както и със необоснования си стремеж към обогатяване на всяка цена. Освен борба с политиците, демонстрациите ще бъдат насочени и срещу крупните мастити бизнес корпорации, опитващи се да заробят населението, чрез отпускане на кредити. Новата организация предвижда и премахването на монетарната система, използвана, като основен инструмент за управление на обществото. За политиците и бизнесмените, които доброволно приемат новата система се предвиждат курсове за прекфалификация, които ще им дадат възможност наистина да бъдат в полза на обществото. Останалите ще бъдат отделени на специална територия, където ще могат да се управляват по собствените си правила (давам им не повече от година)!

Advertisements