politic0

Студентът влезе в парламента под презрителните и надменни погледи на депутатите.  Придърпа стола и седна на единственото свободно място около кръглата маса.

– Знаеш ли ти кои сме? – започна разговора премиера – Срещу кого сте тръгнали вие? Една наша дума и ще ви разпръснем, като пилци.

– Знаем. Нали ние ви избрахме.

– А като сте ни избрали, защо сега се бунтувате? – намеси се Царя

– Защото сега му дойде времето.

– Слушай момче,- намеси се Догана – защо така с рогата напред, помисли, не може всички да са добре, сега ти имаш шанс. Присъедини се към нас, ще ти уредим служба.

– Каква служба ще ми предложите, не разбирате ли, че сте уволнени?

– Тези неща не стават така момче – намеси се Командира – тука има демократични принципи  и те трябва да се спазват. Щом като не искаш тях, трябва да дойдем ние.

– И  вашата попара я събрахме, нали сте от една майка сукали?

– Само така младеж, вън циганите и турците от парламента? – изкрещя възторжено Фашиста – Ние сме бъдещето на тази държава.

– В нашата България не ще бъде така, както е сега . В нея всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони – и за турчина, и за евреина, и прочие. Каквито и да са, за всички еднакво ще е. Ние не гоним турския народ, нито вярата му, а царя и неговите закони – с една дума, продажното правителство. В България не ще има цар, а народно управление, и всекиму – своето. Всеки ще си служи по вярата и жестоко ще се съди, както българинът, така и турчинът. Свобода и чиста република!

– Не разбрахте ли – намеси се Генерала – вашата песен е изпята, сега идва моят ред!

– Тук май никой не ме слуша. Политическата класа умря, Вие доказахте в продължение на 20 години, че сте неспособни да се справите с проблемите тежащи на народа, а щом сте се провалили то значи и сте безполезни, и ненужни.

– Че кой ще управлява? – попита Премиера

– Ние

– А вие кой сте? – попитаха всички в един глас.

– Ние сме тези, които лъгахте през всичките тези години!

– Но вие не знаете как да управлявате, как ще се справите без нас? – хитро примигна Догана

– Е вие като знаехте, какво направихте?