poop

Виден академик от БАН направи сензационно откритие, докато наблюдавал как се облекчава един депутат. Въпросният депутат бил налегнат от голяма нужа и се наложило да се облекчи до едно изсъхнало дърво в парка, което за щастие на науката се виждало от прозореца на академика. И така ученият станал неволен свидетел на депутатската неволя. Какво било удивлението му, когато след няколко дни видял, че дървото, което било изсъхнало отдавна, се раззеленило! На учения му дошла великолепната идея, да отиде и вземе проби от депутатските тоалетни в парламента, за което премиера дал великодушно разрешение. След задълбочена експертиза, академика установил, че в депутатските изпражнения се съдържат непознати за науката минерали и соли, които имали невероятен подмладяващ, даже и жвотворящ ефект. Самият академик не устоял на изкушението и опитал малко от изпражнението. На следващият ден той не повярвал на очите си, като се видял в огледалото – изглеждал с 10 години по млад. Ученият веднага споделил откритието си с премиера, който веднага свикал съвета за национална сигурност и след дълбокомислено обсъжане взели следните съдбоносни решения:

1-во Да се изгради спецялна инсталация за събиране и съхранение на депутатските лайна.

2-ро Да се забрани на депутатите да серат другаде освен в парламента, а ако случайно им се наложи да се облекчат на друго място, да си съберат изпражненията в торбичка и да ги занесат на инсталацията.

3 – то Да се забрани на депутатите да се занимават с друго освен с ядене и сране.

4-то Да се определи месечна дажба от депутатски лайна на всеки български гражданин, като пенсионерите са с предимство.

5-то Да се забрани под страх от смъртно наказание изнасянето на депутатски лайна извън страната.

6-то Да се създаде стратегически запас от депутатски лайна.

7-мо Депутатите и техните тоалетни се обявяват за национално богатство, и се поставят под денонощна охрана.

Advertisements