Наскоро група лешояди създаде нова игра наречена Големият Леш. Целта на играта е собственото им угояване. Те са привлекли в екипа си и един български орел известен с името Кольо Клюнчев. Играта се играе по следния начин: Те залагат малко леш(мърша) на определено място и оставят Клюнчев да следи, понеже се знае, че орлите имат остро зрение, кога някое животно ще се приближи към мършата, примамено от перспективата да се облажи. В този момент Клюнчев се спуска стремително и счупва врата на жертвата, която става поредният леш, и служи за примамка на нови наивни обитатели на гората. По този начин лешоядите натрупват огромни количества мърша-леш, които разделят по-между си и спокойно посрещат утрешния ден.

Advertisements