Сенатът на САЩ , прие закон  по който ще се наказват интернет потребителите, осмелили се да критикуват или уронят престижа чрез осмиване на властимащите. Наказанията варират от една година до доживотно лишаване от достъп до интернет в зависимост от обществения отзвук на престъпната публикация. Най- тежкото наказание ще се дава за публикация успяла да изкара на протест над сто души. Лишаването от достъп до интернет ще е съпроводено и с забрана за притежаване на компютър, телефон или друго устройство с достъп до интернет, както и забрана за достъп до интернет от обществени места. За да се постигне това, на всеки човек още с раждането му ще му се дава уникален ъкаунт и парола, и той ще има достъп до интернет само чрез тях, за да могат да бъдат следени действията му по-лесно. Тези които се осмелят да нарушат наложената им забрана, ще бъдат наказвани с реално излежаване на присъдата в затвор. Закона е приет с пълно единодушие, като експидитивно са подведени под отговорност 20 милиона души.

Advertisements