question mark

Екип от учени на блога, след продължителни наблюдения успя да открие формула по която всеки може да сметне коефициента си на простотия. Коефициента на простотия е моментна величина, тоест той може да е различен през различните години и месеци. При стойности под единица се приема, че вие сте интелигентна личност. Ако стойността на коефициента ви е между едно и две то можете да се приемете за нормална личност. При коефициент над две, вие попадате в графата на опасно простите хора, опасно прости както за самите себе си, така и за заобикалящите ги. По долу е дадена формулата съпроводена с необходимите пояснения за да можете самостоятелно да сметнете своят коефициент на простотия.

kPr =  (St+Gkr+Di).Kch
A+k
о.Du+Npr2+Zm

Където:

kPr – коефициент на Простотията

St –зависимост от филмови сериали от какъвто и да било вид, която се изчислява по следната формула:

St=Nm.Tcrm

Nm-броя на сериалите, които следите през последният месец

Tcrm- времето  в часове, прекарано в гледане на сериали през последният месец

Gkr-кредитна зависимост, изчислява се по формулата:

Gkr=Kr.Ti.Gpr/1000

Kr-размер на кредита в хиляди левове.При повече от един кредит се прави изчисление за всеки отделен кредит и накрая се сумират.

Ti-договорено време за изплащане на кредита в години, при кредитни карти се взема времето от което сте притежател на кредитната карта в години, ако е по-малко от година се приема за единица.

Gpr- Годишният процент на разходите, взема се като цяло число. Например ако годишният процент на разходите по кредита ви е 18% то тогава Gpr=18

Di-доверчивост,изчислява се по формулата:

Di=Dti+Ddr+Cob

Dti- доверчивост към телевизионни игри, изчислява се по формулата:

Dti=Tig+Nsmsig.Csms1

Tig-времето прекарано в гледане на телевизионни игри и шоута в продължение на един месец в часове.

Nsmsig-броя на изпратените есемеси свързани с телевизионни игри и шоута в продължение на един месец

Csms1- средна цена на изпратен есемес в левове, изчислява се с помощта на телефонната разпечатка

Ddr-доверчивост към други игри

Ddr=Nsmsds.Csms2

Nsmsds-брой на изпратени други есемеси с добавена стойност в продължение на един месец

Csms2-средна цена на изпратен есемес, изчислява се с помощта на телефонната разпечатка

Cob-сума платена за проведени разговори към импулсни телефони за един месец, взема се от телефонната разпечатка

Kch-коефициент на чалгата. Стойността му е единица, ако не слушате чалга и двойка, ако сте любител на чалгата. Ако слушате само в компания или в нетрезво състояние стойността му е 1,5

А- вашата възраст в години

ko-коефициент на образованост. Приема стойности от едно до три. При основно или по ниско образование е 1. При средно е 2 и при висше е 3.

Du-среден успех при завършване на последната получена образователна степен

Npr2-брой на прочетените книги през последните две години.

Zm-месечно възнаграждение в хиляди левове, като хиляда се приема за единица, две хиляди за 2 и т.н.

Ето ви и един пример за онагледяване:

35 годишен мъж с висше образование, с успех от дипломата 3,50. Получаващ месечно възнаграждение в размер на 800 лв. Притежаващ кредитна карта от две години с ГПР 18 % и задължения по нея в размер на 1500лв. Прочел две книги за последните две години. Не слуша чалга,освен ако не е в компания, но гледа всеки епизод на Перла, което прави около 40 часа месечно. Не гледа други сериали. Не праща есемеси към телевизионни игри, но гледа всяка вечер Шоуто на Слави, което прави около 20 часа месечно. Не звъни на импулсни телефони. Като заместим стойностите във формулата получаваме:

kPr= (40+54+20).1,5/35+3.3,5+2+0,8=3,540

Ако имате някакви въпроси по изчисленията или не можете да се справите сам, не се стеснявайте да питате, ако дадете вашите данни можем и ние да го сметнем вместо вас.

Ето и още няколко допълнителни пояснения относно разработената теория: Формулата е валидна с пълна сила при хора над 18 годишна възраст, при по-млади индивиди е необходимо да се направят различни изменения, тъй като например, ако сметнем коефициента за новородено то навлизаме в зоната на философията и може да се спори дали то е просто или неуко, и дали неговото съзнание не е форма на чистото и неопетнено съзнание на висшия космически разум. За тези от вас които обичат да се занимават с математика и да изследват самите себе си, предлагаме да начертаят графиката на Осъзнатостта си, която е функция на коефициента на простотия във времето.

Приятно смятане.

Как да изчислим коефициента си на простотия, вече и с калкулатор в интернет, благодарение на Kristian Bntznu http://instacalc.com/18302


Advertisements