Гърция е подала оплакване в Европарламента, за нарушени авторски права, върху така наречената българска азбука от страна на България и смята да заведе дело. Основанията на Гърция са, че азбуката която ползваме е измислена от гръцки поданици, а именно солунските братя св.св.Кирил и Методий, по поръчение на Византийската империя, чиито наследник се явява сега Република Гърция. Те имали за задача да разпространят азбуката във Великоморавия, но поради нещастно стечение на обстоятелствата мисията им претърпяла неуспех. Техните ученици неправомерно, без позволението на създателите на азбуката са я предоставили за ползване на Българската държава, с цел собственото си обогатяване. България допълнително е злоупотребила като е разпространила азбуката, без да има лиценз за това, сред другите славянски народи и това е нанесло допълнителни загуби за Гръцката държава. Гърция изчислява загубите си, от интелектуалната кражба на близо 350 милиарда евро и се надява,с тази си стъпка да успее да прехвърли външният си дълг на България. Сърбите подкрепиха искането на Гърция като заявиха, че отдавна са разбрали незаконноста на азбуката и са спрели да я използват, за да не нарушават авторските права, носител на които е Гръцката държава. Ако България не се договори с Гърция има опасност да се наложи въвеждането на латиницата както и транслитерирането на всички текстове написани на кирилица, на латиница.