Вицепремиерът Симеон Дянков не си е плащал здравните осигуровки повече от три години и е с прекъснати здравно осигурителни права, съобщиха от НАП. Те призоваха вицепремиера да даде пример на всички здравно неосигурени, като си внесе дължимите здравни вноски. Освен това стана ясно, че никой от правителството няма Европейска здравна карта и това може да доведе до криза във външната ни политика, понеже по новоприетия закон те нямат право да напускат страната. В момента от НАП проверяват и другите членове на правителството дали са редовно здравно осигурени.

Advertisements