Свалете ръцете от Левски, масони!
Ах! Колко противни са ваште фасони:
С кореми дебели и мазни усмивки,
и с чаши в ръката. О! Колко сте низши!

И толкоз сте тайни, че всички ви знаят.
Борци сте за слава, това ни е ясно!
Вий, клоуни бездушни, комици гротескни,
бездарни, безплодни, крадци на идеи!

Изтрийте си лигите! О, мекотели!
От гнус, даже плужека се разтрепери!
Ах! Колко сте жалки, суетни тъпаци,
боклуци, лизачи и лицемери!

Накичени с знаци и пръстени златни,
слепци заслепени от злато омайно,
кой дърпа конците и вие не знайте!
О, славно сте стадо за публичност жадно!

На маса отрупана, вий сте юнаци.
Със сабя в ръката, вий сте глупаци.
Нима ще умрете за Свободата?!
Не, вие роби сте на парата.

Свалете ръцете от Левски, масони!
Не си присвоявайте вие делата,
не на вас служи Той, а на Бога,
на Бога наречен – Любов към народа!

Advertisements