Братя Българи

  Българското правителство е намислило да положи на шията на своите подданици и други нови данъци, без да помисли можат ли тия да ги плащат, когато са и сами съвсем оголели и обосели, и когато умират от глад. А какво мисли да добие чрез това правителството? – Нищо друго, освен да ни осиромаши да ни направи неспособни за нищо и за никакво. А трябва ли ние днес да се покориме и да позволиме на лукавите политици да се подиграват с нас и да ни се смеят в очите? – Срамота е и грехота е.

Братя Българи! Време е вече дошло да бъдеме и ние хора, каквито са и другите народи на света, и да вардиме това що сме изработили с толкова тежки мъки и с такъв кървав пот! Питаме ви, за кого ние работиме? За кого печелиме и събираме? За кого се мъчиме и потиме? – Всеки от нас работи като вол, поти се дене и ноще, пролива кървави сълзи; а не може да изхрани жената си, дребните си дечица и остарелите си баща и майка. Българинът работи и дене и ноще, а няма с какво да помене умрелите си родители и с какво да кръсти новородените си деца и внучета. Монополите всичко му вземат, политиците всичко изпиват! А кажете ни защо българите да работят и да плащат, а бюрократите да лочат наготово? Кажете ни защо българите  да се мъчат и потят; а правителството, депутатите, бизнесмените и вобще всеки политик да живеят да се веселят и да хранят с българска кръв цялата си рода, любовници, доносници,  а най – после и софийските кучета? А каква благодарност за нашите пожертвования ние виждаме от нашите гнуснави, развратни и проклети господари? Наместо благодарност и съчувствие президентът, премиерът му, министрите, прокурорите и съдиите газят всичко, щото е за нас свято чисто и честно: обират черквите ни и манастирите ни, палят къщите ни, пращат братята ни в чужбина да си дирят късмета, безчестят сестрите ни, развращават  децата ни, затварят училищата ни, ограбват имането ни и пият кръвта ни като пиявици!

 Братя Българи! Ние трябва твърде добре да премислиме защо и за какво политиците искат днес от нас и други нов данък, и трябва ли ние да им го дадем или не. Трябва ли ние да им позволиме да ни отнемат и последният залък? – Не трябва, защото за нашите собствени пари политиците ще да си купят къщи, коли и пак на нашите гърбове. Не давайте, братя , пари ако и да имате не давайте на неприятеля си камъни, за да ви бие с тях! Наместо пари и данъци дайте им куршум и брадва по главата; наместо приятелство и дружба, накарайте ги да избълват оная света кръв, която тия са изсмукали из жилите на нашите бащи и майки, из жилите на нашите братя и сестри и из жилите на нашите дребни дечица. Не вярвайте за нищо на премиера и на неговите продажни и лукави министри, на политиците и бюрократите – тия ви лъжат. Никога вълкът не може да бъде брат на агнето. Я припомнете си колко пъти са ви обещали и колко пъти са ви излъгали.! От политик да очаква добро може само безумният и народният предател.

Advertisements