Генералният щаб на българската армия взе решение да накаже националният командир на контингента ни в Афганистан полковник Петко Лилов. Той ще бъде разжалван до лейтенант, като ще му бъде наложено и допълнително наказание, да обиколи всички поделения на българската армия в страната, както и всички български училища, където да рецитира публично стихотворението на Иван Вазов „Аз съм Българче“. Освен това той ще трябва да изнесе лекция, във военната академия „Георги Стойков Раковски“ на тема – “ Изразът Турско робство в публицистиката и произведенията на Раковски, Ботев и Каравелов.“ От генералният щаб заявиха, че се надяват наложеното наказание да напомни на военнослужещия, че той първо е българин, после военен и чак накрая политик.