След разпростиране на цивилизационното влияние на османските турци над Балканския полуостров, през втората половина на 14 век. , за българите започва период на разцвет и съвместно мирно съществуване с така близките им по душа османлии, което и до днес се е запазило в учтивото обръщение по между им „Комшу“. Османските турци водели специална демографска политика, създаването на еничарския корпус, която позволявала на многодетните български семейства да изпращат синовете си на безплатно военно обучение, което им осигурявало едно завидно положение и осигурено бъдеще. За съжаление, след първата половинана 19 век, сред българите започнали да се чуват гласовете на шепа екстремисти, проповядващи фундаменталистки възгледи и стремяще се да разрушат доброкомшийските отношения между Българи и Турци – османлии. Тези гласове, довели до опита на идеолога на българските нелегални структури, Раковски, да създаде армия от терористи, с които да премине на територията на Османската империя и да накара под страх от смъртно наказание, българския народ да се изправи срещу своите благодетели османците. Този опит, обаче се провалил. Следващата по-значима проява на терористите, е изпращането в империята на група вагабонти-самоубийци, под предводителството на двамата известни фундаменталисти Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Най-опасният обаче и фатален за съществуването на Османската империя, се оказал безмилостният убиец, проповядващ тотален черен терор Васил Левски. Той успял да създаде, терористични клетки по територията на цялата империя, които по късно станали основни звена при избухването на размириците под водачеството на така известната Гюргевска терористична група. Последният удар на тази група е небезизвестното отвличане на кораба Радецки от пирата-екстремист Христо Ботев. Тези техни действия, довеждат в крайна сметка до с нищо непредизвиканото нахлуване на Руски войски, които под предлога на освобождението на българите, всъщност разделят българският народ на три части и така слагат край на щастливото му съществуване под сянката на султана.