Продължаваме да бъркаме в гъзъ на банките, въпреки, че както стана ясно, те са те направили роб за цял живот. Въпреки това има начини да се справим с тяхната наглост. Започваме първо с крайните варианти. Вие сте роб. За да се освободите от това положение, историята ви дава две възможности:

Първата възможност е въстание на робите. Това може да стане само ако всички изпаднали в положение да не могат да погасяват кредитите си се обединят и застанат заедно срещу банките. Нека не забравяме, че вие сте част от държавата, а държавата не е притежание на банките. Масовите протести  с настоявания да се променят законите от такива в полза на банките към такива в полза на потребителите са един много силен инструмент. Все пак вие избирате тези които правят законите и бихте могли да изискате, да се съобразяват с вашите нужди а не с тези на банкерите. Това разбира се е вариант, силно зависещ от способноста ни да общуваме един с друг и да се сдружаваме, не само във виртуалното пространство. Толкова за първия вариант.

Вторият вариант е бягството на роба. Този вариант, се предпочита от тези които иска да се спасяват поединично и  предполага да изберете за бягството си страна, където няма опасност, да ви застигне банкерската ръка. Предварително трябва да сте продали всичко което имате и не можете да вземете със себе си и с така набрания финансов ресурс да стартирате един нов живот. Този вариант е рисков, но същевременно при успех, можете да гарантирате свободата си, вместо да сте доживотен роб на банковата система. Вие избирате.

За тези които не им допадат тези варианти има и трети, опиращ се на сегашното законодателство, което ви дава някакъв шанс, все пак да бръкнете в гъзъ на банкерите. За целта обаче, вие трябва да положите усилия и да се запознаете със законите касаещи отношенията ви с банките. Ето няколко абзаца, които ще са ви от полза:

Според чл.444 (7) от ГПК изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника ако той и някои членове на семейството му, с които живее заедно нямат друго жилище. Ако жилището обаче надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му (определени са с наредба), надвишаващата част от него се продава. Според тази наредба не може да се насочва принудително изпълнение ако не се надхвърли определената от МС норма. Според чл.2 от Наредбата за жилищните нужди на длъжника и членове на неговото семейство несеквертируемото имущество за едночленно семейство е 25 кв. м жилищна площ, за двучленно – 40 кв. м, за тричленно – 55 кв. м, за четиричленно – 70 кв. м, за семейство с 5 и повече членове – по 15 кв. м повече за следващите членове. Над определените размери жилището на длъжника се продава. При изчисляване на жилищните нужди на длъжника не се включват самостоятелните кухни, трапезариите (когато няма място за хранене), кухненските боксове, вестибюлите, както и обслужващите и спомагателните помещения. Необходимите изчисления се правят единствено върху площта на дневни, спални, детски стаи, трапезарии (когато има място за хранене).

Ето още няколко съвета на прима виста, ако не можете да плащате ипотечния си кредит: Прехвърлете, цялата си останала собственост, ако имате такава, на трето лице. Например родител или друг роднина на когото имате доверие; Второ не мислете, че съдия изпълнитела може да вземе всичко от дома ви, има строго определена собственост, която не-може да отнеме. Поровете се в законите; Трето, не се притеснявайте , че може да ви запорира заплатата, защото и там има ограничения наложени със закон. Още повече, че голяма част от работодателите ви осигуряват на заплата по-малка от тази която получавате, така че банката не може да има претенции върху пари които вие официално не получавате.  Успех в борбата с банкерската алчност. Ще има и още!