Какво ще кажат хората? Или – Виж другите хора какво правят, а ти! Това е водещото за множеството отделни хора, не само в нашата държава. Ние сме роби на общественото мнение. Така сме научени. Нашето собствено мнение е без значение. Щом повечето хора мислят по определен начин , значи и ти трябва да мислиш по същия начин и да ги подкрепяш.  Да вземе случаят с Галилео Галилей. Той е осъден от църквата затова, че проповядвал тезата че земята не е център на вселената, Джордано Бруно е изгорен на кладата защото проповядвал, че звездите са всъщност други слънца и всичко това защото са се опитали да променят общественото мнение, което всъщност се управлявало тогава от църквата. Те са понесли своята съдба, защото са се осмелили да разсъждават самостоятелно, без да се влияят от преобладаващото обществено мнение. Но що е то общество? Това са маса от хора, неспособни на креативно мислене, лесно манипулируеми, понеже са се отказали сами да търсят пътя си в живота. Обществото е илюзия, то е измислено то тези които искат да управляват хората, понеже е много по-лесно да управляващ маса хора, отколкото множество индивидуално мислещи и търсещи отговори индивиди. Обществото служи на управляващите за постигането на собствените им цели. Индивидът служи на себе си търсейки и борейки се с живота според собствените си способности и умения, които се стреми да развива във всеки един момент, така той помага и на другите да се развиват  споделяйки с тях или продавайки им собствените си открития. Тези които искат да ви управляват се страхуват от отделната мислеща личност много повече, отколкото от безумната тълпа. Защото тълпата може лесно да бъде поведена от един достатъчно интелигентен човек в желаната посока. Но един мислещ човек, трудно може да бъде поведен от тълпата. Замислете се, ако можете, общественото мнение винаги е било ръководено от изказванията на отделни хора, които са се опитвали да ви втълпят да мислите по определен изгоден за тях начин, аргументирайки се, че така мислели повечето хора, формиращи така нареченото общество. Те ви подканят да се жертвате в името на това общество, да работите за неговото общо благо, вместо за своето собствено. Но когато работите за благото на другите по принуда, тогава вие се превръщате в роб. Вие сте роб на обществото, а сами потърсете отговора на кого всъщност служи това общество, чий роб е то? Само мислещите самостоятелно същества са способни на израстване и открития, които тикат останалата безмозъчна маса към напредък. Индивида е опасен, затова той трябва да бъде смазан и поставен в услуга на обществото, което обаче не му дава свобода на мислене. Ще си позволя един цитат от книгата на Айн Ранд „Капитализмът непознатият идеал“:

„Рационалният ум не работи по принуда; той не подчинява своите схващания за действителноста на нечии заповеди, директиви или контрол; той  не жертвазнанието си, своя възглед за истината заради нечии мнения, заплахи, желания, планове или „благополучие“. Такъв ум може да бъде ограничаван от другите, тойъ може да бъде заглушен, отречен, държан в плен или унищожен, но не може да бъде насилен; оръжието не е аргумент. Именно от работата и от ненакърнеността на подобни умове – от непреклонните новатори – идват всичките знания и постижения на човечеството.“

Ако видите някой, който постоянно се влияе от общественото мнение, знайте че той е глупак. Направете си сами изводите за настоящият ни премиер.

Advertisements