Светата троица на демократичния популизъм  – Борисов, Първанов и Слави Трифонов ще сключат пакт за сътрудничество в защита на свободното слово в България. Този дълбоко демократичен акт, ще бъде извършен във вторник по време на гостуването на премиера в шоуто на Великият Трибун, пред очите на всички заблудени български граждани, попиващи добросъвестно мислите излъчващи се от ефира на националните медии. За целта в шоуто като неочакван гост е поканен и президента на републиката. Точките от пакта обсъдени предварително на тайна среща в президентството са следните:

1. Гарантира се свободното изразяване на мнение относно коя и да е сфера на обществения живот, стига това мнение да не уронва престижа и да не понижава рейтинга на някоя от страните участващи в пакта.

2. Гарантира се неограничен по време или обем свободен достъп на всяка една от страните в пакта, до средствата за масова информация, включая вестници, радио, телевизия и интернет.

3. Всяка една от страните, която забележи, прочете или чуе за публикация накърняваща имиджа или изнасяща понижаваща рейтинга изобличителна информация, относно някоя от страните в пакта, е длъжна незабавно да уведоми засегнатата страна с цел незабавни общи действия за изчистване на имиджа и наказване на виновника.

4. Ако някоя от страните в пакта, бъде подложена на медийна атака, от хора или институции позиционирани извън пределите на Република България, то тези изроди ще бъдат обявени за терористи, а публикациите и изявите им за медиен тероризъм, несъвместим с морала и принципите на демократичният популизъм.

Създаването на пакта се наложило, след като тримата борци за свободно изразяване осъзнали, че действайки поотделно  и един срещу друг, не постигат целите си да манипулират общественото съзнание(доколкото го има) на простолюдието. Затова те решили да се вслушат в древната максима „Съединението прави силата“ и да я претворят на дело. В знак на добра воля и като желание да демонстрират своята решимост за отстояването свободата на словото, пакта е одобрил назначаването за говорител на президента на известният журналист Иво Инджев, а на премиера – Милен Цветков. Решението е окончателно и не подлежи на отказ. За да се увековечи тази повратна стъпка в историята на българското политическо творчество е взето решение да се построи хотел-паметник върху парцела на водещият Слави Трифонов, находящ се до „Кемпински – Зографски“ , който да остане като един ярък пример, какви плодове ражда популистическото сътрудничество в сферата на свободното слово.

Advertisements