Депутати от ДПС са сезирали конституционният съд за етническият характер на партия Атака и искат тя да бъде обявена за противоконституционна. „Тази партия – се казва в посланието до съда – е изградена на изцяло етнически принцип и недопуска в редиците си хора от друг етнос, като цигани или турци. Тя води дискриминационна и расистка политика, което уронва престижа на България пред света, още повече че участва и неформално в управлението на държавата. Това ни дава основание да я смятаме за противоконституционна и искаме от вас да вземете мерки за да бъде спазена конституцията на Република България.“

Advertisements