Главна дирекция за борба с обществената просвета (ГДБОП), проведе решителна акция за разкриване на историческите корени на злоупотребата с авторски права и незаконното ограмотяване на обществото, чрез свободно и безплатно разпространение на просветна литература. Акцията е проведена след подаден сигнал от  асоциация „Българска слива“, Съюзът на продавачите в България и издателска къща „Труп“.

Обширен кометнтар и възхвала, във връзка с акцията беше излъчен и по Българска телевизия без визия (БТВ). Ето до какви изводи е стигнала дирекцията по време на разследването:

“ Корените на свободното и безплатно  просвещение на обществото, чрез незаконен превод и копиране на чуждестранна и размножаване на  новосъздадената българска  литература се крият още през далечната 886г. когато българският княз Борис I, приема на българска територия петима престъпници, оцелели след разбиването на престъпния клан от двеста ученика  на не чак толкова светите братя Кирил и Методии, които създали нов незаконен метод за копиране и разпространение на раннохристиянска и друга литература, а именно нова азбука наречена глаголица.

Тези петима човека: Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, не без политическият чадър на княза, създали нова престъпна група, имаща за цел да ускори престъпното превеждане и преписване на книги чрез новата азбука, като за целта създала няколко центъра за обучение на нови престъпни кадри в Охрид , Преслав , Плиска и другите по-големи градове по това време. Групата имала строга йерархична структура, като на по късен етап към нея се присъединил и синът на княза но под псевдонима “ Черноризец храбър“.

Според разследванията, престъпната група е успяла да обучи безвъзмездно няколко хиляди човека, което довело до бум на престъпното просвещение и златен век на Българската държава.

Византия, не виждайки друг начин да защити авторските права върху незаконно преведените и разпространени на българска територия книги, първо се опитала, да спре порочната практика, чрез ослепяване на част от българите, а когато това не дало желания резултат се наложило и напълно да завземе власта в България и да въдвори ред законност и справедливост.

Законноста и редът били възстановени за период от близо 200 години, след което, двама братя използващи  псевдонимите Асен и Петър успели да възстановят българската държава и да възродят, порочната практика на общодостъпно просвещение, върху която изграждат устоите на държавата. Това довело до  няколко века на спокойно развитие и укрепване на престъпното  библиотечно дело, но в крайна сметка благодарение на наложеното на по-късен етап Османско присъствие, почти  всички билиотечни и други просветно-престъпни центрове били унищожени, а ненарушаването на авторските права, било гарантирано, чрез избиване на самите автори и това в продължение на почти 500 години.

Първият по-успешен опит за възраждането на престъпното превеждане , преписване  и създаване на книги е извършен през 1762г. от лицето Паисий Хилендарски използвайки незаконният библиотечен архив на Зографският манастир. Той разнася своето произведение , скалъпено чрез незаконно заимстване на текстове от редица чуждестранни исторически трудове, по цялата териотрия на демократично управлявана България, като увлича към престъпна дейност и редица други лица, най-известното от които е така нареченият Софроний Врачански, давайки им да преписват и разпространяват своята незаконно скалъпена „История славянобългарска“.

В заключение, констатирахме, че настоящата престъпна група, която стана повод за това историческо търсене на корените на злото, е с дълбоки исторически традиции които трудно ще бъдат прекъснати. Въпреки това в днешнните дни на изграждане устоите на демокрацията, капитализма и свободният пазар в България, всяка една престъпна практика, на безплатно, безвъзмездно и доброволно полагане на обществено полезен труд с цел просвещаване  и улесняване достъпа до информация на населението, ще бъде считана за заплаха за националната сигурност и сигурноста на държавно подпомаганите и закриляни частни бизнес структури и ще бъде третирана като екстремистки акт за опит за възраждане на комунизма.

Ние от Главна дирекция за борба с обществената просвета, заявяваме , че ще се борим да не допуснем тази престъпна дейност да се разпространи, дотогава, докато има кой да ни плаща за това.

Advertisements