Не преговарям с популисти, това е твърдата ми лична позиция!

Популистите са опасни за обществото и отделният човек, те ти казват това което искаш да чуеш, без значение дали отговаря на действителноста. Те ти обещават това което искаш да получиш, без значение дали могат да ти го осигурят. Популистите държът да бъдат харесвани от обществото, но техните усилия не са насочени към последователност на делата и решаване на наболели проблеми, а към изследване насторенията и желанията на обществото с цел постигане на собствени интереси.

Популистите с власт са опасни. Те имат цели щабове, които провеждат многобройни социологически проучвания, чиято цел е постоянното следене, постоянният мониторинг на обществото като цяло и въз основа на тези проучвания, дават съвети за това какво точно трябва да каже властимащия популист, за да се хареса на хората.

Популистите  контролират общественото мнение, чрез ловки демагогски изказвания. Те създават илюзия, че всичко е наред, или че ако не е наред то скоро ще се оправи, но просто е нужно малко търпение. Хората им вярват, защото биха искали нещата наистина да стоят така, както им говори популиста и когато реалноста покаже суровият си характер, те са неподготвени и объркани именно защото са повярвали на популиста.

Популизмът е опиум за народите, така бих перифразирал познатата фраза. Както църквата манипулира последователите си, че ако са послушни агнета след смъртта ги чака прекрасен живот. Така и популиста манипулира хората, че ако му вярват и потърпят само още малко, то ги чака светлото бъдеще. И църквата и популиста крепят своята власт на безкритичната вяра на хората. И църквата и популиста се страхуват от знаещите и можещите хора и се старят да ги подтискат и унищожават по един или друг начин.

Популиста мрази Разума, Логиката и Познанието, страхува се от тях и ги преследва. Популиста обещава на всички всичко, но накрая никой не получава нищо. Популистът прави компромиси, дори и между взаимно изключващи се позиции, само и само да угоди на всички, да бъде популярен и обичан. Популиста внася хаос, безредие и несигурност в обществото, в държавата, в икономиката именно защото е непоследователен, както в действията така и в говоренето си.

Популистите са опасни, много опасни, те са предвестниците на разрухата, на регресията на упадъка. Популистите са страхливци, страх ги е да поемат отговорност. На края ще си позволя да цитирам част от писмото  на Васил Левски до Данаил Хр. Попов от 16 септември 1872г.: “ А ти Байо и сами виждаш, че досега с гледане на уста, не си познал нищо и никого . . .“

Не преговарям с популисти, разобличавам ги и се боря да не се сдобиват с власт. А вие?

Advertisements