В една държава там на кръстопът, дошъл и настанил се Популизмът. Започнал щедри обещания да сипе и скоро заобичан бил от сите хора, които в него намерили опора. И тъй полека лека, Популизмът от хората качен бил на престола, но сам усещал, че само с  голи думи, не ще засити тълпите огладнели и скоро те пак гладни, биха озверели, и кратко би било туй негово господство, безславно ще сдаде на следващия поста.

Уплашен, той потърсил за финансова подкрепа, не кой да е, а всемогъщият Лобизъм и нему обещал(за туй го бива), че ще го закриля, ще пази всичките му интереси, разбира се срещу прилична сума. Така Лобизмът, който бил по-умен  , пресметливо сметнал, че туй е сделка дето да изпусне не му отива,а и пък не бива. Веднъж в живота шанс такъв се дава, държавата за него да работи и в крайна сметка той да управлява, а Популизмът да се радва – на куха слава.

Дотук добре, но трябвало доктрина, идеи , върху които да изграждат държавен строй.  Идеи бурни, смели и велики, които сляпо да се следват от тълпите. И тук изгрeяла звездата на Фашизма. Юнак набожен, вярващ,  че избран е,  да промени света тъй  както му се нрави. Не, не, недейте да го бъркате със социализма, той частна собственост да се развива разрешава, но строг контрол се  върху нея упражнява. Той коли, беси, съди – оправдава, решенията крайни той ги дава.

И тъй задружно, заедно, съвместно, Фашизмът, Популизмът и Лобизмът успели да наложат на народа, контрол тотален, пълен, неизбежен.

Каква е тук поуката . . . ?  Не зная, а и да знам, дори да ти я кажа, ти трябва сам да избереш, дали би искал да живееш в таз държава, къде Фашизъм, Популизъм и Лобизъм управляват.