Днес сина ми се прибра от училище и ми вика още от вратата:

-Тате, получих положителна оценка по математика. – Аз тъкмо се зарадвах и кога гледам у бележника – двойка.

– А бе серсемино – викам – каква е тая положителна оценка бе? И тъкмо да му зашия един шамар, заради наглостта му, той ми заобяснява:

– Учителката каза , че вижда, че съм положил усилия и имам воля, но нямало резултати. Само това бе тате, имам  желание, но няма реузултати. – и продължава да ми обяснява – Значи ще ти дам пример с любимият ти министър , вицето Цветанов. Какво прави той? Хваща ги, а те ги пускат? Има воля, няма резултати. Същото е и на него, и на мене ни куца доказателствената част.

Вбесих се. Най много мразя, някой да се оправдава с вицето Цветанов.

– Ей – викам – синко! Знаеш ли  какво означава тази оценка, а знаеш ли? Че си тъп, това означава, а от там и аз съм тъп щото съм те създал. Който полага много усилия, без резултат или е тъп или е луд. Нали знаеш “ Луд умора няма, само се поти.“ Не ми се сравнявай с вицето, на него му пречат корумпираните съдии и сложните закони с множество вратички по тях. Друго е ! – и отново вдигнах ръка да му налея малко акъл в главата.

– Спри тате! Чакай малко. При мен е същото. И моите задачи са сложни с много подточки и заплетени условия, също като законите. И те като законите трябва да се опростят, за да могат да се решават по бързата процедура. Трябва да ся ясни и отговорите на поставената задача да се съдържат в самото условие. Тогава ще се гарантира пълен успех и отлични оценки. Всички ще могат да ги решават, както и всеки ще може да бъде осъден за някакво престъпление ако вицето сметне, че е нужно. А и да не мислиш, че даскалите ни са по-малко корумпирани от магистратите, дай ми сто лева и да видиш как още утре ще ти донеса шестица.

Тука вече не издържах и се разкрещях:

– Кажи ми тогава какво правиме с тази двойка, как ще я поправиш, тая твоя положителна оценка?

– Нищо – вика синчето – нищо не може да се направи, без да има реформи и съкращаване на учебния материал. Учителите които не оценяват усилията, а само гледат крайният резултат, трябва да бъдат съкратени и извадени от системата на образованието. Литературата трябва да се слее с математиката и да се пишат отлични оценки само за изразително прочитане условията на задачата. Физическото възпитание трябва да се слее с музиката, а Азис да стане учител по музикално възпитание и да пее докато ние се кълчим в чалга упражнения на спортната площадка. Българският език трябва да се слее с философията и да се оценява смисъла вложен във всеки един вариант на изписване на дадена дума. Трябва  . . .

Не издържах и припаднах.

Advertisements