Шибани съграждани. Всички вие, виждате нашите усилия да подобрим положението в страната, оставено ни като наследство от предишните правителства, но не искате да ни помогнете и грам, а само недоволствате. Всички вие, сте по-вече или по-малко престъпници по смисъла на действащите в момента закони в страната, затова ви съветвам най-бащински да престанете да саботирате усилията ми, за да не се окаже изведнъж, че сте по-големи престъпници отколкото сте смятали и да се озовете в ръцете на вашата полиция и съдебната ни система.

Принуден съм, да предупредя тези, които не си плащат здравните осигуровки и с това рушат държавно-гарантираното ни здравеопазване, да престанат с тази порочна практика. Мен не ме интересува, дали имате пари или не, дали сте безработни или работите нелегално в някоя чужда държава за да оцелеете, дали можете или не можете да си платите. Вие трябва да си платите. От следващата седмица, всеки който не плаща здравни осигуровки ще бъде обявен за враг на закона и на обществото и ще бъде глобен,а ако няма пари ще му се конфискува имуществото, ако няма имущество ще работи безплатно за държавата, докато сметнем, че е изплатил дълга си. Ако не може да работи, ще бъде евтанизиран безплатно, а органите му ще бъдат отнети в полза на нуждаещи се съвестни граждани на обществото. Освен това, от следващата седмица, вашите тела стават публична държавна собственост, която временно ви е поверена от държавата да се грижите за нея, като в замяна сте длъжни да плащате всички данъци които сметнем за необходими. След смърта ви, телата ви ще бъдат разфасовани, а органите които все още могат да се използват, ще бъдат прибрани и предложени за продажба на международния пазар за търговия с органи, като получените средства ще отидат за финансиране на НЗОК.

Задължава се Светия синод, да състави пълен списък на наличните свети мощи в страната, които ще бъдат обявени за държавна собственост и ще бъдат предоставени на населените места, където няма лечебни заведения или те са били закрити, както и на болниците чиито персонал вече е успял да избяга зад граница и липсват квалифицирани кадри.

Всеки шибан българин, които все още не е останал без работа е задължен да се грижи за изхранването на още едно домакинство освен неговото, като това домакинство ще му бъде посочено от социалните служби по местоживеене.

Поради големите злоупотреби със социални помощи, за социално слаби ще се смятат само гражданите, които не притежават нищо, не работят никъде, нямат образование, и са принудени да подават телата си за сексуални или други услуги, като предимство ще имат тези принадлежащи към някоя малцинствена група.

Пенсионирането се премахва, като стоенето без работа ще се смята за престъпление и безотговорност към обществото. Тука няма значение дали има свободни работни места или не, вие трябва да работите дори и за без пари, както е казал шибаният народ: „За лудо работи, за лудо не стой.“

Забранява се емигрирането, освен ако не се плати шестцифрена сума на шибания министър. Всеки който емигрира без да заплати преди това, за грижите които е положила държавата за него, докато е живял тука, ще бъде обвинен в държавна измяна, а имуществото му ще бъде отнето в полза на обществото.

Забранява се фалирането, закриването или прекратяването на дейноста на предприятията в страната под какъвто и да било предлог, особенно ако касае икономическата политика на правителството. Всеки бизнесмен, който дръзне да наруши закона,ще бъде обявен за престъпник и враг на обществото. Забранява се уволняването на работници и замразяването или намаляването на заплатите им, за да не се попречи на предприетата кампания на икономическият министър за стимулиране на потреблението в полза на фиска.
Забранява се изнасянето на бизнеса зад граница, която стъпка ще се смята за държавна измяна.

Задължават се всички да консумират само продукти с марката „Стара планина“, както и такива произведени по БДС, независимо дали имат пари да си го позволят или не. Щом можете да си карате колите, ще можете и да ядете луканки „Стара планина“.

Всеки шибан гражданин на държавата, които смята, че не е престъпник, трябва в срок от една седмица да подаде подробна автобиография в районното управление на МВР, за да можем да предприемем мерки за приемането на необходимите закони, които да го обявят за престъпник. Само този, които знае че е престъпник и е заплашен с глоби и други сурови наказания, може да бъде съвестен гражданин на обществото, съзнаващ че не е нищо повече от всеки друг обикновен престъпник.

Изразяването на съмнения относно предприетата политика на правителството, за поставянето на населението в положението на престъпник, ще се смята за грубо престъпление, саботиращо предприетата от правителството линия за борба с престъпноста, която линия е единствената възможна мярка в момента за борба с икономическата криза. Ако не сте престъпник, станете доброволно, за да може държавата да се бори с вас и да осигурим работа за медиите и рейтинги за мен и партията ми. Всеки които бъде обявен за престъпник, няма за какво да се притеснява, защото ще бъде оставен на свобода от съда. Нашата цел е не преборването на престъпноста , а борбата с нея, ние искаме вие да се страхувате от нас и да ни се подчинявате, а това може да стане само ако се чувствате като престъпник, когото ние имаме властта във всеки един момент да окошарим и ограбим.

Всеки шибан гражданин, на държавата ми има право да мълчи, така както е мълчал досега по време на всичките предшестващи ме правителства.

Advertisements