Лидерът на партия ДРОМ Илия Илиев съобщи, че са подготвили проект за изработване на циганска азбука, който проект е бил одобрен по европейската програма за интеграция на ромите и ще бъдат отпуснати 70 милиона евро за неговото осъществяване. Проекта е революционен и е изграден на базата на българския исторически опит в създаването на нова азбука и използването й за консолидирането и изграждането на силна и образована нация. Основните положения на проекта са следните:

Изпращането на девет цигански братя (от едно семейство) на обучение в най-престижните европейски книжовни школи, където да получат нужното образование по съвременна лингвистика, древни езици и философия. Тези девет братя ще трябва да създадат циганска азбука, въз основа на съществуващите към момента цигански диалекти. Чрез тази циганска азбука ще се работи за изграждането на единен европейски ромски език, който да позволи обединението на всички цигански племена в Европа. За целта ще се изградят няколко цигански книжовни школи, като Столипиновската книжовна школа, Факултетската книжовна школа и др., в които ще се обучават нови цигански книжовници, които в последствие да ограмотят всички цигани и да коносолидират всички цигански племена в една обща циганска народност със собствена писменност и език. Като следваща стъпка, се залага на признаването на новосъздадените цигански език и писменност, като официални в съюза. С оглед на бързото разрастване на циганският етнос, се очаква благодарение на гореизложеното, в рамките на двайсет до трийсет години, да се обособи по естествен и демократичен  начин нова циганска държава, която да приюти всички цигани, слагайки край на безцелното им скитане из Европа. От Европейската комисия са възхитени от проекта и смятат, че това е единственото разумно предложение за решаването на циганския проблем предлагано досега.