Всички хора желаят да имат пари, но малка част знаят какво представляват парите, какъв е коренът им и как да ги употребяват. Първоначално парите са били инструмент на свободата, да имаш пари е означавало да си свободен човек държащ съдбата си в собствените си ръце. Това разбира се не се харесало на тези, които целяли да държат хората в робство и зависимост , затова те решили да превърнат парите от средство даващо свобода в средство водещо до робска зависимост. За какво точно говоря?

В началото за да съществуват парите, първо е трябвало да бъдат изработени под формата на стока или услуга. Именно наличието на разнообразни по рода си и многобройни количествено стоки и услуги, довели до нуждата от средство, което да улесни тяхната размяна и това средство били именно парите.  Забележете, че съществуването на пари, срещу които да не седи стока или услуга, която да бъде закупена е безмислено, при такова положение парите губят своята стойност и смисъл. Парите сами по себе си нямат стойност, ако няма човек който с труда си, бил той физически или умствен, да им придаде такава.

Тука трябва да се подчертае, че само свободните хора са можели да продават труда  и уменията си, да имаш пари е означавало да си свободен човек. Робството, като такова е премахнато именно заради нуждата от свободни хора, които да произвеждат по-вече и по-качествени стоки и услуги. Един свободен човек, работещ за собственото си благо, изработва неимоверно повече материални и нематериални блага, които да предлага на пазара, именно защото това е в негов личен интерес. Един роб, работещ за благото на господаря си е много по-непроизводителен и дори може да работи в посока на унищожение на благата, точно защото е принуждаван да върши всичко под смъртна заплаха.

Само свободните хора, грижещи се за себе си и своите семейства, търгуващи своите умствени и физически способности свободно на свободния пазар, са били тези които са движели света напред. Разбира се, всеки свободен човек е получавал толкова пари, колкото е успявал да произведе, съобразно своите способности. Било е прието за нормално, човек с по-големи способности, произвеждащ по-вече и по-качествени продукти на по-добра цена да получава съответно и повече пари. Стойноста на парите в едно свободно ообщество оставала сравнително постоянна величина.

Това обаче не се понравило на тези, които били свикнали да заграбват благата (а не да ги произвеждат) разчитайки на своята физическа сила или хитрост. Те скоро разбрали, че за да съществуват в едно свободно общество, то трябва да произвеждат. Така наречените аристократи обединени с религиозните фанатици, обявили парите за корена на всяко зло, именно защото съществуването на парите гарантирало, съществуването на свободата. А те не можели да понесат факта, че трябва да се трудят, наравно с останалите, които толкова дълго били управлявали и държали в плен на религиозните си безмислици. Не случайно, именно те са тези които хвърлили огромни усилия за да открият така нареченият философски камък, който да им позволи да произвеждат пари в неограничени количества и така да обезмислят тяхното съществуване, да унищожат тяхното най-важно качество, това да даряват притежателя си със свобода и независимост.   Свободни и независими искали да бъдат само те, а другите трябвало да им служат безропотно, подчинявайки се на измислените им богове.

Обръщането на причинно-следствената връзка, а именно че първо е нужно нещо да бъде произведено за да може насреща му да съществуват реални пари, в посока първо на производство на пари срещу които да няма реално произведени стоки и услуги, била и продължава да бъде тяхната реална цел. Не забогатяването, а унищожаването на същността на парите и превръщането на хората отново в роби е тяхното верую. Наличието на огромни суми пари срещу които не стои нищо би довело до обезценяване на труда и способностите на хората, а от там и до гибелта на единственото средство гарантиращо им свободата. Това е целта на съвременните мародери, на всички които проповядват, че парите са корена на всяко зло. Всеки който ви обяснява, че парите са зло иска да ви пороби, иска да работите без пари, за измислени и предложени от него каузи, нямащи нищо общо с постигането на личното ви щастие.

Една от големите пречки зах тях е бил златния стандарт на парите. Това, че парите се изработват от нещо, чието съществуване  е извън тяхна власт, е пречило за постигането на целите им. Златото е предмет на лукса, то е трайно, делимо, хомогенно, преносимо, а  съществува и относителен недостиг на запаси. Те не можели да произвеждат злато в неограничени количества и това било огромен проблем за тях.  С нарастване на производството, заплащането с пари изработени от злато криело своите неудобства, което довело до създаването на финансови инструменти конвертируеми към него. Това са банкнотите, всяка една банкнота първоначално е била обезпечена със злато, което гарантирало, че те не могат да бъдат печатани в неограничени количества и гарантирало запазването на обективната оценка на вашия труд.

Премахването на златния стандарт било първят успешен удар срещу свободата, който тези хора успели да нанесат. Сега те държели в собствените си ръце производството на пари, превърнали парите от обективно средство за оценка на вашия труд, във стока като всяка друга, карайки ви да вярвате, че всъщност нищо не се е променило. С премахването на златния стандарт, те можели по всяко време да ви поставят на колене, като контролират количеството на парите които произвеждат(печатат). Наличието на повече пари, обезценявало труда ви, а намаляването на броят им възпрепятствало реализацията на вашите продукти правейки ги недостижими за тези които биха искали да ги притежават, отново обезмисляйки по този начин  смисъла да се трудите и произвеждате. Те държели в собствените си ръце вашата съдба и решавали кога да ви притиснат, така че да им се подчинявате. Успели да превърнат парите от гарант за вашта свобода, в гарант за вашата зависимост от тях.

Много хора обаче протестирали, срещу това посегателство върху същността на парите. Необходимо било да се измисли основателна причина за премахването на златния стандарт, която да заблуди хората относно целта на предприетото действие. Измислянето на тази причина било втория удар срещу същността на парите, хората били заблудени и забравили истинската природа на това, което доскоро било гарант на тяхната свобода. Нека пак да припомня, парите възникнали като следствие от производството на стоки и услуги, като средство улесняващо хората да споделят своите постижения срещу постиженията на другите. Парите били оръжието на способните и придприемчиви хора, на откривателите, на свободните по дух човеци, които не се страхували да поемат отговорноста за живота си в собствените си ръце. Парите не можели да съществуват, ако тези хора не съществували, ако нямало кой да произвежда, ако нямало кой да открива нови сфери на производството. За да съществуват парите, хората трябвало да бъдат образовани, науката трябвало да се развива откривайки нови и нови полета за реализация на човешкият гений – на Разума.

И ето, че тези, които през цялото си съществуване се борили именно срещу науката, срещу прогреса, срещу свободата и независимостта на хората, подменили истината за същността на парите. Те убедили хората, че парите съществуват заради нуждата на хората от различни неща, а не заради способността им да произвеждат. Те убедили хората, че нуждата от пари е определяща за тяхното количество, а не способноста ви да творите блага. Получило се така, че парите отивали не при тези, които произвеждали, а при тези които имали нужда от тях. Лентяите били с предимство пред работещите, глупаците пред образованите, хитреците пред честните, на неспособните пред способните. Те прикрили своите действия под маската на благотворителноста, на състраданието, на саможертвата, размахвайки за пореден път измислените си свети писания. Те разчитали на вашето милосърдие и състрадание, за да наденете отново сами хомота на робството. И успели.

Все повече и повече хора, твърдят че парите им се полагат по право, защото имат нужда от тях. Самите вие, когато се престрашите да поискате увеличение на заплащането си, се основавате на нуждата си от пари, а не на качеството и производителността на труда си. Самите вие, вече се оценявате, не според способностите си, а според нуждите си. Образованитето губи смисъл, защото не е важно колко сте умен, а колко сте нуждаещ се. Сега този, който крещи най-силно своите нужди е собственик на парите ви. Най многобройната тълпа, предявяваща нуждите си, придружавайки ги със заплахи е собственик на вашия ум и способности. Вие сте принуден  да работите за тяхното благо, за да удовлетворите техните нужди, докато сам не стигнете до тяхното ниво и не се присъедините към към крещящата и заплашваща тълпа, докато не станете нуждаещ се. Те замениха свободния пазар с демокрацията на тълпите.

Печатането на пари, вече е придобило невъобразими размери. Парите вече се създават с няколко натискания по клавишите на клавиатурата, в зависимост от моментните нужди и от съображенията на тези които са поели контрола върху творенето на пари. Не се чудете, защо парите ви имат все по-малка и по-малка стойност, защо цената на вашия труд пада, защо вече не се чувствате господар на собствената си съдба. Вие вече сте роб. В момента в които сте взели пари на кредит, вие сте продали своето бъдеще и свобода. В замяна на тях, вие сте получили пари без стойност, пари на който вие ще трябва да придадете стойност чрез труда си, но нямада сте вие този който ще определи колко ще трябва да работи за да бъдат покрити задълженията му. Дори лихвата да е фиксирана и сумата на парите които трябва да върнете да е твърда, не сте вие този който определя цената на труда си. Вашият труд може да бъде обезценен по всяко едно време, в зависимост от желанията на печатарите на пари.

Никога не вземайте пари на кредит, това е моят съвет. Никога не допускайте труда ви да бъде оценяван въз основа на нуждата ви, а не на способностите ви. Никога не помагайте на някой, който апелира, че има право над вашите пари само защото има нужда от тях, а сам не полага усилия да се труди и образова. Не допускайте да ви втълпят, че благотворителността е ваше задължение, а не доброволен акт към тези които природата или съдбата е лишила от възможност да се трудят и да произвеждат. Вие сте тези, които трябва да защитят същонстта на парите, тяхната способност да даряват на собственика си свобода и независимост. Ценете труда си, само така можете да цените себе си. Образовайте се. Не стимулирайте пошлоста с парите си, не плащайте за нещо повече, отколкото струва в действителност. Изисквайте срещу парите си да получавате  стоки и услуги с подобаващо качество. Откажете да плащате за некачествени продукти. Отстоявайте правото на собственост върху труда си, изисквайки да ви бъде заплатено за него. Не работете безплатно. И най важното помнете че не нуждите, а способностите и производителността  трябва да са определящи за това кой с какви пари разполага.

В противен случай, вие сте обречени на робство. Парите не търпят подмяна на същността си, те ще престанат да съществуват като средство способстващо за свободата и прогреса, и ще се превърнат в средство сеещо разрушения и смърт. Вие избирате, вие определяте, вие решавате кое е по важно, техните нужди или вашата свобода. Парите – Свобода или Смърт? Вие избирате!

Advertisements