И царя скочи срещу циганите след като по време на оглед на царските си гори, докато набелязваше дървета за санитарна сеч, попадна на група цигани изсичащи незаконно неговото наследство. Царя възмутен до дъното на душата си, но запазващ все още достолепността си им заповядал да прекратят незабавно кощунствените си действия като в замяна ще получат неговото милостиво опрощение, но те само  му се изсмели и му казали веднага да се омита, ако не иска да се запознае по-отблизо с някоя гьостерица.  „Аз съм вашия повелител, а вие сте мои поданници и трябва да ми се подчинявате. На колене, молете се за моята милост.“ – крещял Симеон II . Циганите обаче, не само че вобще не се трогнали от негово величество, но и най-нагло му отнели и царската корона за да я дадат на този когото те единственно признавали за техен цар, а именно цар Киро. Симеон обезчестен по този най-нагъл начин се наложило да спасява ценната си величествена особа с позорно бягство. Той е подал оплакване в столичната дирекция на МВР и е апелирал към вътрешния министър да вземе най-строги мерки срещу вилнеещата и опостушаваща българските гори и в частност неговото наследство циганска дървена мафия, която нанася огромни щети на неговият доход и на природата на България.

Advertisements