Българският парламент пусна следната обява за набиране на гласоподаватели:

„Във връзка с наближаващите избори, ние – депутатите от 41-вото Народно събрание на Република България, след дълги разисквания и усилена работа по изготвянето и приемането на специализирани критерии относно качествата необходими на българския гласоподавател решихме, че кандидатите да упражнят правото си на глас на следващите избори трябва да отговарят на следните условия:

– Никога да не са напускали пределите на българската държава;

– Да си спомнят с умиление за другаря Тодор Живков;

– Да не са променяли местожителството си и по-възможност никога да не са напускали родното си място;

– Да не правят разлика между термините уседнали и седнали;

– Да вярват в светлото бъдеще, но да не мислят за утрешния ден;

– Да са ходили на детска градина, а ако не са поне да могат да нарисуват кръстче в квадратче;

– Да гледат поне по шест часа на ден българска телевизия;

– Да не ги ебе за кого ще гласуват;

– Ако ги ебе за кого ще гласуват да не ги ебе каква политика води;

– Да са гладни, жадни и бедни;

– Да не проявяват самостоятелно мислене и опасни пориви на самоинициатива;

– Да се гордеят, че са българи;

– Да са търпеливи;

– Да говорят български;

– Да не ползват интернет;

На одобрените кандидати ще бъдат раздадени по двадесет лева, бира и тройка кебапчета с гарнитура, а за доброто им настроение ще се грижи народният певец Веселин Маринов. Охраната на мероприятието ще бъде осигурена от „Нашата полиция“.

Advertisements