Началото на ново преселение на българите се готвят да поставят последните 10 000 българи живеещи все още в 60-хилядният в момента Ямбол. Инициативен комитет начело на който стоят видни ямболски граждани се е заел да организира първото в новата ни история масово едновременно преселване на етнически българи в чужда държава. Идеята на организаторите на новото българско преселение е те да се преселят в Бразилия, на чело на която е президента с българска кръв в жилите си Дилма Русев. Инициаторите на преселението са изпратили писмо до г-жа Русев, в което молят да бъдат приети като равноправни граждани на Бразилия, като единственото което искат е да им бъде предоставена земя на която да построят жилищата си изграждайки един изцяло нов български град, което би им позволило да съхранят българските традиции и дух, и да ги предадат на децата си, така както тя ги е получила от своя баща.

Сред причините за това радикално решение те посочват пагубната политика на българската държавата по отношение на сигурноста на личноста и неприкосновенноста на личната собственост, за сметка на криво разбраната толерантност и незаслужено подпомагане на паразитни слоеве от населението, което е довело до заплаха от изчезването на българите като етнос в собствената им държава, както и непоносимите нива на корупция в държавния сектор ( полиция, съд, прокуратура, държавна администрация и многобройните държавни агенции).

„Самите ние – пишат те в писмото си – вече сме доведени до малцинство в доскоро българският град Ямбол, а сигурността на нашия живот и имущество е оставена на благоволението на толерираните от държавата елементи живеещи на социални помощи. Това положение става все по-нетърпимо и в името на оцеляването на българите като етнос, защото оцеляването ни като държава надали е възможно, ви молим да ни приютите и да ни дадете шанс да възродим отново българската култура и дух, като вярваме че с това не само ще се спасим от изчезване, но и ще обогатим културата на поверената ви държава.“

Организаторите на „Спасителното българско преселение“, както самите те го наричат, вярват че техният пример ще бъде последван и от други българи изпаднали в същото положение в собствената си страна. По техни преценки поне един милион българи са готови да напуснат държавата си, ако им се даде шанс да построят наново обществото си а защо не и да създадат една нова България. Странични наблюдатели смятат, че въпреки трудностите които поставя съвременният свят пред едно подобно начинание като масовото преселение, то то не е невъзможно и дори са наблюдавани подобни прецеденти и в самата нова българска история – така нареченият възродителен процес. Движението на народите в световен мащаб, надали би могло да бъде спряно, особенно като се има в предвид настъпващия процес на глобализация.

 

 

Advertisements