Българското правителство стартира национална кампания за самозадоволяване на потребностите във връзка с тежкото икономическо положение на голяма част от българските граждани. Кампанията е ориентирана към тинейджърите и младежите до 26 годишна възраст, и носи провокативното заглавие – „Мастурбирай се“. Основно лице на кампанията е финансовият министър и вицепремиер Симеон Дянков, а като главна цел е посочена идеята да обърнат внимание на безработните завършващи своето образование младежи, че дори и да не успеят да намерят работа, то има и други приятни занимания които могат да запълнят свободното им време. Като страничен ефект, премиера шеговито изтърси, че кампанията подпомага и борбата със СПИН, като призовава гражданите да правят безопасен секс. Клипа на кампанията е невероятен. В началото се вижда  студентска квартира със  зъзнещи студент и студентка гледащи отчаяно празните си ръце и се питат „Ще емигрираме ли?“.  В този сюблимен момент на вратата се почуква и при тях влиза ухиленият Дянков, който започва да танцува и пее: „Ти имаш лява ръка, ти имаш дясна ръка, ти имаш ДВЕ ръце – Мастурбирай се!Избери България!“