Държавата Абсурдистан се характеризира със следните специфични особенности:

1. Можеш да си хвърляш боклука през терасата!

2.Могат да те блъснат на пешеходна пътека!

3. Кучето ти има правото да сере където си поиска и да хапе когото си поиска!

4. Имаш право да крадеш,убиваш и изнасилваш, ако си част от малцинство.

5. Нямаш право да наричаш нещата с истинските им имена, ако си на обществено място защото може да те обвинят в нетолерантност.

6. Нямаш право на лично мнение, ако то се различава от това на болшинството или не се популяризира по масмедиите.

7. Трябва да търпиш и да работиш за благото на обществото, но ти самият не си част от това общество.

8. Преди да се пенсионираш трябва да умреш.

9. Преди да умреш трябва да работиш поне 40 години и да плащаш данъци за общото благо и светлото бъдеще на политиците.

10. Работодателите са освободени от задължението да спазват закона.

11. Ако си народен представител можеш да не ходиш на работа, но да си получаваш заплата.

12. Управляващите имат право да тълкуват закона и да го прилагат съобразно своето тълкуване.

13. Всичко което трябва да знаеш се съобщава по телевизията.

14. Ако ти трябват пари за лечение, трябва да участваш в телевизионна игра, която евентуално да спечелиш, като за периода на участието си трябва да призовеш поне хиляда пъти зрителите да пращат есемеси.

15. Държавният служител винаги има право.

16. Ако държавният служител пие кафе не трябва да го безпокоиш по никакъв повод.

17. Винаги когато общуваш с държавен служител трябва да се усмихваш виновно затова, че го безпокоиш.

18. Когато видиш полицай си длъжен да му дадеш двайсет лева.

19. Всеки политик има право да те лъже и баламосва така, както му е изгодно.

20. Всеки политик има право да обещава всичко и да не изпълнява нищо.

21. Нямаш право да търсиш отговорност от управляващите, понеже ти си си ги избрал.

 

 

Advertisements