инж. Румяна Михайлова тел.02/987 47 17

От 1 януари тази година официално отпадна възможността българските граждани да се пенсионират. Това обаче няма да повлияе на задължението им да плащат социалните си осигуровки за пенсията, която няма шанс да получат, обясниха от министерството на труда и социалните грижи. Новите закони за пенсиониране ще засегнат всички, които са имали нещаститето да работят или да не работят по време на така нареченият преход, който все още продължава.

По точно той ще засегне хората, които са били принудени да работят в сивата икономика без осигуровки или на минимални такива, която практика беше и все още е активно подкрепяна от държавните институции и в частност от изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ ръководена от изпълнителния директор инж. Румяна Михайлова, която е  носител на множество награди, пакети, материални и финансови дарове от видни стълбове на същата тази сива икономика.

Самата инж. Михайлова обясни, че вина за положението в което са изпаднали българските граждани – да са длъжни да си плащат осигуровките, но да не могат да се пенсионират, са виновни самите те, тъй като данъците които са внасяли в хазната са били изключително ниски, а от там и заплатите на държавните служители, които поради тази причина са били принудени в името на своето оцеляване да работят съвместно с нарушителите на трудовото законодателство и да крепят съществуването на сивата икономика, чиито дарове им помагали да оцелеят и живеят нормално в трудния период на преход от социализъм към ограбизъм.

Според инж. Михайлова, гражданите са длъжни сами да се борят за своето оцеляване, както правят служителите на агенцията, а не да чакат на готово държавните служители да си свършат работата за която са избрани и назначени. „Докато българинът не промени мисленето си и не вземе живота в собствените си ръце той няма шанс да просперира“ – обясни дълбокомислено инж. Михайлова. На въпроса, защо тогава нейната агенция трябва да съществува, ако гражданите ще са принудени сами да се борят със нелоялните работодатели, инж.Михайлова възмутено отговори, че това е провокативен въпрос, а гражданите са длъжни да плащат заплатите на държавните служители още от памтивека и не сме ние хората, които можем да променим това, още повече, че без държавни служители, които да се грижат за народа да им плаща заплатите, ще настане хаос, а и безработицата ще се увеличи близо със сто процента, ако всички лентяйстващи държавни служители бъдат съкратени, което би ни вкарало в черните статистики на Европа и допълнително би утежнило равноправното ни членство в Евросъюза.

Като допълнителни причини за незавидното положение на българските граждани на които им предстои да вярват, че някога ще се пенсионират, тя посочи ниската сексуална активност на българите, а от там и ниската раждаемост. Като пример тя даде и самите служители на агенцията, към които многократно са  били отправяни  откровенно сексуални закани, които така и не са били осъществявани. Друга причина според нея е и високият процент на емиграция, който допълнително е намалил процента на трудово заетото население в държавата, което допълнително е намалило заплащането на държавните служители, а от там и тяхната мотивация за съвестна работа.

Като жест на добра воля, тя посочи, че все пак възможността на българските граждани да се пенсионират не отпада напълно. Всеки български гражданин ще може да се пенсионира на 65 години, ако освен внесените социални осигуровки за времето на трудовият му стаж, внесе и допълнителна сума за подпомагане на държавните служители и техните семейства в размер на 5-10 хиляди лева. Тя посочи, че работата на държавният служител и в частност на служителите на „Главна инспекция по труда“ е изключително тежка, опасна и често води до фатални последици, като даде пример със случаят в Стара Загора, както и други подобни инциденти.