Когато ти цъфнат налъмите
и всичко върви ти добре,
раздай си парите на другите,
на теб не ти трябват вобще.

Когато ти цъфнат налъмите
и всички се грижат за теб,
дошло е щастливото бъдеще,
пристъпил си в новият век.

Когато ти цъфнат налъмите
и не си вече роб на труда,
то значи живееш в свободна,
щастлива, богата страна.

Когато ти цъфнат налъмите
и животът ти станал е лек,
О, братко, тогаз ще извикаме:
„Маймуната стана човек!“

Advertisements