След поредният хаос в държавата настъпил след огласяването на скандалните записи на разговори между висши държавници, все повече и повече хора си задават въпроса: „А сега на къде? На кого да гласуваме доверие да ни управлява?“ Този въпрос се задава и от различните политически формации и техните сателитни придатъци от журналисти, икономисти, социолози, политолози и т.н., но се задава така, че да внушава, че израстването на нови субекти на политическата сцена е невъзможно и единствения шанс на ошашавения българин е да избере кое е по-малкото зло за да избере него или въобще да престане да вярва, че неговите действия имат някакво влияние върху случващото се в държавата и върху самият негов живот.

Това е един много опасен и повратен момент в най-новата българска история, ако ние българите се откажем дори и да мислим, че е възможно създаването на алтернатива на сегашните политически фигури това ще бъде краят на нашето свободно съществуване. Публична тайна е, че всички сфери в държавата са поделени между различните политически сили, като между тях почти постоянно тече един процес за борба и преразпределяне на зоните им на влияние и облагодетелстване. Тоест реалният свят, вече е превзет и поделен.

Има обаче нещо, което все още притеснява голяма част от политическите фигури и това е възможността на хората да мислят и да задават въпроси, и най-страшното това което най-много плаши властимащите е възможността хората сами да търсят отговори на въпросите, а не да възприемат наготово тези които им се спускат чрез медиите. Показателен пример за това е анализа направен в интеренет от независимо мислещи личности, притежаващи някакви способности и най-важното самоувереност, които не възприеха наготово нито една от лансираните версии в публичното пространство, а решиха сами със собствени усилия да търсят истината. Това е което сънуват политиците в своите кошмари, е една общност от независими хора с независимо мислене работещи заедно върху някакъв проблем и излагащи, и защитаващи своята позиция въз основата на аргументи, а не чрез политически внушения.

Българските, а и голяма част от политиците в световен мащаб, бяха решили, че чрез овладяването на медиите, обществото и отделния човек, като личност, са извадени завинаги като фактор оказващ влияние върху разпределянето на благата в държавата. Обществото беше отписано, въпреки фалшивите призиви на управляващите за изграждането на силно гражданско общество. Интересни опити да поставят под свое влияние различните форми на гражданска проява политиците правят, като сами стават инициатори за създаването на различни „граждански“ сдружения – ГЕРБ, АБВ, Движение -21 , като по този начин отнемат и последната надежда на хората, че те могат да направят нещо сами.

За тяхно нещастие и наше щастие обаче, въпреки всичките им усилия, все още съществува място в което хората могат свободно и неограничено да обсъждат, размишляват, задават въпроси и отговарят необременено на поставени въпроси, и това разбира се е интернет. Не случайно, интернет обществото, играе огромна роля и вече излиза от своята виртуална обвивка, оказвайки влияние и върху реалния живот. Най-пресните примери в тази насока са бунтовете в Тунис, Египет и др. арабски държави, където ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВОТО, нарочно го пиша с големи букви, играе решаваща роля. В България също вече има, фигури изявяващи се в интернет, които оказват реално влияние върху мисленето на хората, даващи им една независима, алтернативна гледна точка на това което се случва в държавата. Това е нещо много важно тъй като подтиква хората да мислят, да се съмняват и да търсят отговорите чрез анализ на прочетената информация, а не да възприемат реалността наготово през медиите.

Българското интернет общество, представлява един вид алтернатива на управляващите и неговата сила нараства и ще нараства, или поне така ми се иска. Надявам се в скоро време, това общество да се сплоти и да излезе и на реалната сцена, като страна с която управляващите трябва да се съобразяват, когато тръгнат да лъжат. Бързам да кажа, че и в интернет има редица интернет медии чиито конци са дърпани от управляващите и са зависими от тях. Свободата в интеренет се крепи, на свободата на личностно изявяване необременено от политически и коропоративни интереси. Именно съществуването на една група от личности със собствено мислене е гаранция, че свободата все още съществува. Свободата в интерент се крепи на свободата на отделния човек.

Искрено вярвам, че в недалечно бъдеще ще бъде организирана една среща, на хората пишещи свободно в интерент пространството, на която ще се обсъждат реалните проблеми в държавата и ще се търсят пътища за решаването им. Особенно  днес това е силно необходимо, излизането на реалната сцена на едно общество от наистина независими хора, хора със собствено мнение и мислене, би дало една алтернатива на обезверените българи.

Advertisements