Интересен кратък, но съдържателен документ беше разпространен днес касаещ икономическото бъдеще на България и твърдящ, че произхожда от последната среща на Билдербергите състояла са между 3 и 7 юни миналата година в каталонския курорт Сиджес. Документа е озаглавен:

“ България бъдеще, инвестиции и икономически перспективи“

Предаваме текста изцяло без никакви корекции поради огромната му значимост:

„Въпреки положените усилия и желание на по-голямата част от Европа държавата България да бъде приобщена към развитата икономическа общност на контитента, нашите очаквания и намерения не се сбъднаха. Като главни причини за настоящето незавидно положение на България и нейните граждани определяме:

1. Пълен и тотален срив на образователната система в държавата дължащ се както на политиката на управляващите така и на апатията на заетите в самата образователна сфера както и на населението.

2. Никаква държавна политика относно развиването на приложна наука и иновации.

3. Тотално изтичане на мозъци от държавата в търсене на по добра реализация, признание и възможности за изява.

4. Абсолютната корумпираност и ниска интелигентност на управляващите ръководещи държавата на принципа на „Шуробаджанащината“. Лош политически материал.

5. Абсолютно и тотално погазване на законите от всеки и на всякъде. В България ситуацията е доведена до там, че няма начин да спазваш закона дори и да искаш, освен ако не си решил да се саморазрушиш себе си или бизнеса си. Самата държава не прави нищо освен показни, безмозъчни и крайно безрезултатни акции срещу уж престъпността, целящи да хвърлят прах в очите на европейските институции, тъй като самите управляващи са част от престъпната мрежа в държавата и нямат интерес реално спазване на законите.

6. От началото на промените досега няма нито една политическа сила, която да е успяла да спечели доверието на избирателите и да управлява поне два последователни мандата, което води до една непрестанна непредсказуемост на водената външна и вътрешна политика. Особенно последното правителство е пример в световен мащаб за взимане на неадекватни управленски решения зависещи от моментното психическо състояние на не особенно интелигентния български премиер.

7.Театрална съдебна система, чието премахване не би се отразило особенно върху състоянието българското общество.

8. Огромен срив на интелектуалните способности на населението, отказващо и невярващо, че може да промени реалността на собственото си съществуване чрез лични действия.

Въз основа на тези и други причини, които ще намерите в притурката на настоящия доклад ние заключаваме следното:

1. Към момента не е целесъобразно да се инвестира в България от частни лица поради несигурното бъдеще относно формата на съществуването на самата държава.

2. Смятаме че възможността България да изчезне напълно или да се разпадне като държавно образувание е изключително висока през следващите 50 години, поради назряващите огромни етнически размествания, социален упадък и липса на интелигентни и действени личности, които биха могли да променят посоката на развитие или по-скоро упадък на страната.

3. Горните две точки изключват възможността за частно инвестиране, тъй като при едно евентуално разпадане на държавата юридическата основа за защита на инвестициите би била поставена под въпрос.

4. Препоръчваме инвестициите в България да се правят единствено и само чрез европейски програми за подобряване на инфраструктурата (пътища, газопроводи и други енергиийни обекти), чието ползване от европейските граждани и икономически структури от целия свят би носило ползи независимо от евентуални териториални преразпределения на Балканския полуостров.

5. Пренасочване на инвестициите към съседните на България, Румъния и Сърбия, както и подобряване на икономическите и политическите взаимоотношения с република Турция, тъй като се очаква именно те да разделят по между си българската територия. (Румъния ще вземе северна България без Видинска област, която заедно с територията на запдна България до Пловдив ще премине към Сърбия, а останалата част към република Турция.)“

 

Advertisements