Българските политици от епохата на прехода получиха нечувана похвала от Еврокомисията. На специална тържествена сесия в парламента, представител на Еврокомисията прочете благодарствено писмо за водената от 1989г. насам политика. В писмото се казва следното:

„Уважаеми български политици, благодарение на вашата далновидност и убеденост в собствените виждания и въпреки погрешните усилия на наши представители да ви вкарат в смятания от тях за прав път на икономическо развитие, вие успяхте да поставите страната си рамо до рамо с водещата икономика на Китай и дори имате реален шанс да я изпреварите по отделни показатели.

Благодарение на вас, България е най-успешната страна в Европа в борбата с пренаселеността на Земята и задаващата се продоволствена криза. Въз основа на заимстваната от Китай политика на едно дете в семейство,  усъвършенствана до половин дете, която развивате в стратегия „Да заменим детето с бездомно куче“ вие сте водещи иноватори в тази сфера.

Друг важен показател по -който отсрамвате Европейският съюз пред света е запазването конкурентоспособността на българският народ в сферата на пазара на труда. България е на първо място в Европа по минимална цена на труда и на едно от челните в света редом до Китай и други държави разполагащи с далеч п0-голям брой робуващо население.

България е първата страна в света въвела политиката „Да научим хората да ядат боклуци.“ , което я прави една от малкото държави чието население не е застрашено от задаващият се недостиг на основни хранителни средства, благодарение на своята всеядност.

Смятаме, че опита на българските политици за внедряване на гореизложените политики в рамките на останалите страни от Евросъюза е едно неоценимо богатство и единственият реален шанс той да оцелее и да излезе от настъпилата икономическа и задаващата се продоволствена криза.“

Advertisements