1. Да мисли самостоятелно.

2. Да не се чувства част от обществото.

3. Да не гледа телевизия.

4. Да няма мобилен телефон.

5. Да не ползва интернет.

6. Да си произвежда сам храната.

7. Да обича природата.

8. Да чете книги.

9. Да не ползва кредити.

10. Да има повече от едно дете.

Advertisements