mr.nobody feat.Boyko Borisov – Osnovna Shema M2 by Slide Dexter

Извънземни от съзвездие Вега излязоха с независима експертиза относно автентичността на разпространените подслушани и надлежно записани телефонни разговори уличаващи управляващите в нечисти сделки и шуро-мутро-бадажанащина. Според извънземните основните заключения са две:

1. Записите са автентични на сто процента и това, че са презаписвани по никакъв начин не е повлияло върху съдържанието им.

2. Манипулация има, но тя е върху обществото като сремежът е да се измести фокуса на събитието върху това как са се появили записите, а да не се задават въпроси относно същността на водените разговори и последствията които би трябвало да произтекат от това

Според извънземните манипулацията се осъществява в три основни насоки:

1. Внушава се на населението страх от политическите последствия., ако се потвърди автентичността на разговорите.

2. Внушава се на населението, че целесъобразността стои над законосъобразността – „Целта оправдава средствата.“ Тоест не е целесъобразно да се търси отговорност на нарушилите закона властимащи.

3. Внушава се на населението, че властимащите са над закона в определени избрани от тях случаи.

 

Advertisements