България е посочена като най-доброто място за живеене според изследване на общественното мнение извършено от журналисти в Корейската Народно Демократична Република. Като основни предимства довели до почетното място в класацията журналистите посочват следните фактори:

1. Мощна полиция състъвляваща близо един процент от цялото население на държавата.

2. Законосъборазността е на второ място след целесъобразността при действията на 90% от населението включително полицията и държавното ръководство.

3. Изключително улеснен достъп до евтини контрабандни стоки, в това число дрога и цигари, благодарение и под закрилата на държавните институции.

4. Невероятно високо ниво на чуждедстранните инвестиции благодарение на ниските данъчни ставки.

5. Постоянен недостиг на квалифицирана и неквалифицирана работна ръка благодарение на високите чуждестранни инвестиции.

6. Инфраструктура на световно ниво.

7. Осигурен достъп до висше образование независимо от личната интелигентност.

8. Наличие на баснословно богатство от свети мощи осигуряващи божията милост.

9. Таван на цените на такситата.

10. Публичен достъп до СРС-та.

Advertisements