Европейската комисия е изпратила специално писмо до българското правителство с искане България да увеличи данъците. В противен случай от комисията ни заплашват със санкции и дори изгонване от Евросъюза. В писмото се казва, че България поради ниските си данъчни ставки е станала заплаха за икономическата стабилност на съюза, тъй като всички чуждестранни инвестиции се стичат при нас. Не само това, но и водещи европейски компании са прехвърлили производството си в нашата страна с което допълнително усложняват икономическата стабилност на старите страни членки основали Евросъюза. Една от най-негативните последици от ниските данъчни ставки в България е и изтичането на мозъци от Западна Европа към България, където те намирали реализация и развитие. „България е на път да постави Европейската икономика на колене – се казва в писмото – нашите лекари, учени, инженери и бизнесмени са привлечени от дъмпинговата данъчна политика на България, която е в разрез с възприетата от Съюза политика на икономическа уравновиловка на страните членки. Ако българското правителство не прекрати тази порочна и престъпна икономическа политика ние няма да се поколебаем да вземем необходимите мерки за да стабилизираме икономиките си, дори и с цената на изгонването ви от Евросъюза, а ако се наложи и ще въведем забрана за внос на стоки произведени в България на останалата територия на съюза. Надяваме се, че това няма да се случи и очакваме да увеличите данъците си до средните нива за Европа, с което да дадете ясен сигнал, че наистина вече се чувствате като неделима част от Евросъюза и сте готови да поставите собствените си национални интереси на второ място след целите поставени от Общоевропейската политика.“

Advertisements