Всеки съвременен политически лидер би трябвало да знае, че управлението на който и да е народ е опасна и трудна работа. Това ясно се вижда от „ефекта на доминото“ на който ставаме свидетели през последните месеци в страните от Северна Африка. Тя обаче носи редица облаги, предимно от финансов характер, поради което е  от особенна важност да се знаят основните характеристики, които би трябвало да притежава управляваният от вас или вашата партия народ, за да бъде той лесен и безопасен за управление:

1. Средната възраст на управляваният от вас народ трябва да е над 40 години.

2. Деветдесет процента от населението трябва да живее малко над ръба на оцеляването.

3. На тези които емигрират не бива да им се позволява да се завръщат, тъй като носят заплаха от привнасяне на нерегламентирани идеи и неконтролирана информация относно живота на другите народи.

4. Пълен контрол над източниците на информация на народа, идеалният случай е когато народа получава информация изцяло от национално-контролирани телевизии.

5. Едно от най-големите удоволствия за народа трябва да бъде гледането на национално-контролираните телевизии.

6. Целта на образователната система в страната трябва да бъде да създава членове на обществото притежаващи точно определени умения, но не и самостоятелно мислене.

7. Необходимостта от търпение и  чувството за незначителност и безпомощност  трябва да бъдат насаждани на всички граждани.

8. Издигане на толерантността, като основна ценност на обществото. Толерантност към малцинства, управляващи и идеи, стига тези идеи да произхождат от управляващите, тоест от вас.

9. Създайте чувството, че всеки член на обществото е престъпник, като приемете възможно най-голям брой закони които могат и дори е препоръчително да си противоречат, така че каквото и да прави отделния човек, то той винаги да е в положение на закононарушител.

10. Подпомагайте разбиването на моралните и семейните ценности, чрез споменатата по-горе политика на толераннтноста. Осигурете на младото поколение достъп до алкохол, секс и наркотици и ги пропагандирайте чрез музиката която слуша.

11.  И  най важното – Постоянно подхранвайте надеждата в „светлото бъдеще“ – умре ли тя, умирате и вие!