Според изследване на световната здравна организация гледането на телевизия, говоренето по телефона и общуването в интернет са полезни за здравето и особенно за развитието на умствените способности на децата. Според изследването, благодарение гледането на телевизия децата получават неограничен достъп до информация и неимоверно им се обогатява речника. Мозъкът им развива способност за бързо и безкритично попиване на всяка информация което ги превръща в перфектни членове на обществото. Благодарение на говоренето по телефона децата развиват уникални и много важни за бъдещата им професионална кариера способности за социално общуване, освен това излъчваните от телефоните вълни имат лечебно въздействие върху мозъка, като унищожават излишните мозъчни клетки и образуват нови мозъчни придатъци наречени тумори. Най-важно за здравето на децата се оказва обаче висенето пред компютъра, което ги предпазва от необмислени действия които биха извършили, ако се намираха на улицата, както и от възможността да бъдат отвлечени, убити, блъснати от превозно средство, склонени към проституция и употреба на упойващи вещества или ухапани от бездомни кучета. В следствие на получените резултати Световната Здравна Организация смята да предложи закон, който да защитава децата от опитите на родителите да ги откъснат от тези жизнено важни за тяхното развитие като пълноценни граждани на света дейности.

Advertisements