Министър Мирослав Найденов поиска на България да бъдат върнати Северна Добруджа и Беломорска Тракия. Той постави ребром въпроса на заседание на Европейската комисия, на което получи похвала за водената от него успешна политика в сферата на земеделието и животновъдството. Европейската комисия изрази своето задоволство от десетократното увеличение на броя на стадата и безбройните глави добитък – крави, телета, овце, прасета, кози и т.н. На заседанието беше прочетено благодарствено писмо от българските земеделци и животновъди за прекрасните условия за развитие на селското стопанство, създадени от министър Найденов.

Комисията посочи, че благодарение на усилията на министъра, България се е превърнала в лидер по производство на селскостопанска продукция в рамките на Евросъюза. Като невиждан успех бе посочено и пълното използване на земеделската земя и свеждането до нула на пустеещата такава. По време на заседанието беше прочетено и писмо от ООН, в което се изразяваше преклонение пред успехите на българския министър в борбата му със световния недостиг на храни и се изразяваше надежда, че благодарение на неговият опит продоволственият проблем относно изхранването на световното население ще бъде преодолян, а цените на хранителните продукти ще паднат до нивото им в България, което ще ги направи достъпни за всеки гражданин на планетата.

Министър Найденов прие с достойнство похвалите, но не позволи те да замъглят здравия му разум и поиска в името на изхранването на световното население на България да бъдат върнати Северна Добруджа и Беломорска Тракия, където той да може да приложи своята успешна аграрна политика. “Не мислете – заяви министърът пред комисията, – че тези мои искания са подбудени от криворазбран национализъм и излишък на патриотизъм. Не, те са плод на моята трезва преценка за неизползваните възможности за развитие на селското стопанство в тези райони и на вярата в собствените ми сили и умения, и всичко това в името на изхранването на човечеството!”

Членовете на Европейската комисия останаха потресени от алтруизма на нашия министър и се разплакаха. Те обещаха, че на България ще бъдат върнати не само гореспоменатите територии, но ще се направят постъпки пред Русия и Украйна, министър Найденов да управлява и техните земеделски райони.

 

Advertisements