Китайското правителство въведе смъртно наказание за случаите на корупция. Смъртното наказание ще засяга и двете страни, даващата и получаващата, като може да бъде заменено с доживотна присъда за този, който първи си признае за извършеното престъпление. Китайското правителство посочи, че въвеждането на смъртното наказание се наложило след като бил установен ръст на корупционните скандали сред държавните служители, успоредно с нарастването на пазарната икономика в условията на държавна регулация. Като основна причина се сочи особената опасност, която представлява престъплението корупция за устоите на държавата.

Според проведено изследване, поръчано от Китайското правителство, последиците от нарастването на явлението корупция са много по-опасни от увеличаването на броя на битовите престъпления, или дори на тези на организираните престъпни групи, тъй като корупцията се поражда сред редиците на държавните служители и води до загуба на доверието на редовия гражданин в държавата като институция. В новия закон корупцията ще се равнява като престъпление на държавната измяна и ще бъде наказвана като нея със смърт. Преломен момент при вземането на решението за смъртно наказание бил излъченият документален филм за корупцията в България и отражението ѝ върху гражданското общество и страната като цяло. Филмът е заснет от отдела за стратегически анализи и държавно планиране на Китайската народно-демократична република, който бил натоварен с изследване на последиците от корупцията като явление. България е избрана като модел за изучаване последиците от корупцията, въз основа на резултатите от изследване на Европейската комисия, сочещо я за най-корумпираната държава в Европа.

Китайският премиер Уън Дзябао останал потресен, виждайки последствията при несправяне с корупцията. Масовата загуба на доверие в управляващите и политиците като цяло и пълното неуважение и пренебрежение към държавните институции, заради безогледната корупция, ширеща се в България, от най малкия държавен служител до най-високите върхове в управлението на държавата, го накарали да вземе решението без капка съмнение. Възможността всеки един държавен служител, от редовия катаджия или низш инспектор, купувани за по десет лева или бутилка уиски, до премиер и президент, обещаващи защита от закона на мастити бизнесмени за милиони евро, и последствията от тези действия върху редовия гражданин, ужасили цялото китайско правителство. Особено фрапиращо за китайските държавни мъже било откритието на българите, издигащо корупцията на ново по-високо и трудно за справяне ниво — така наречените консултантски услуги, узаконяващи едва ли не това престъпно явление.

За да разбере обикновеният китайски гражданин размера на заплахата, наречена КОРУПЦИЯ, и да приеме необходимостта от въвеждането на смъртното наказание при това престъпление, Китайското правителство е разпоредило заснетият документален филм за последствията от ширещата се в България корупция, да бъде излъчван по всички телевизии в страната, както и в киносалоните на всички китайски населени места. Филмът ще бъде прожектиран и във всички училища на Китайската народно-демократична република, с цел изграждане у младото поколение на нетърпимост към опасното явление. Филмът е озаглавен „Корупция — България, руините на една държава!“.

 

Advertisements