Китай заплаши българското правителство, че ще наложи ембарго на България, ако не прекратим пагубната си за китайската икономика политика на привличане на чужди инвестиции с евтина работна ръка. Налагането на подобна мярка би довело до срив на търговията и икономиката на страната ни, тъй като 90%  от всички стоки  на пазара са китайско производство. Според китайското правителство ниското заплащане на труда в България е изкуствено поддържано от управляващите с цел привличането на всички свободни чуждестранни капитали и инвестирането им в страната ни.

Според Китай няма логика при тези най-ниски данъци в света с които се хвали българското правителство, да не са най-високи печалбите на бизнеса и оттам съответно заплатите на трудещите се. Според китайците, българското правителство провежда една нелоялна дъмпингова политика по отношение пазара на труда, с което отнема и последната надежда за по-добро бъдеще на китайският народ и го поставя на ръба на оцеляването.

„Представете си на какво ниво поддържат заплатите в България – заяви китайският премиер Уън Дзябао – щом успяват да подбият нашата цена на труда и то при положение че населението на държавата им е колкото едно наше село, а работещите са 50% от цялото население. За всеки човек с що-годе елементарна икономическа култура е ясно, че това не е нормално и явно се дължи на държавна намеса на пазара на труда и то с активното съдействие на българските граждани. Да не забравяме, че България все пак е й член на Европейският съюз, смятан за съюз на едни от най-богатите държави в света, нима е нормално при това положение България да привлича чуждестранните инвеститори благодарени на ниското ниво на заплащане на труда.

Ние смятаме, че България води целенасочена политика за разоряване на Китай и предизвикване на народни бунтове в нашата държава по подобие на тези в Северна Африка. Надявам се, че българското правителство не ни смята за толкова прости, за колкото те самите се опитват да се представят, та да повярваме, че ниското заплащане на труда в държавата им е изцяло естествен процес продиктуван от свободния пазар на труда. Ние знаем, че българите се славят като един от най-интелигентните народи в света. Те имат уникални математици, световен шампион по шах, множество първенци от олимпиади по физика и информатика, и няма как държава чието население притежава такъв интелектуален потенциал да е на последно място по заплащане на труда.

За да бъде това естествен процес, то би трябвало българите да са много прости или техните управляващи да са много прости, или и двете което обаче влиза в противоречие с изнесените по-горе данни за тяхната вродена интелигентност. Става ясно от всичко казано до тук, че българите имат някаква скрита цел, чието постигане гонят и заплащат с цената на своята мизерия и това според нас е струпването на всички свободни капитали в България, което да я превърне във водеща световна икономическа сила, без значение на последиците от тази политика за останалите народи. Според нас българското правителство се стреми към осъществяването на пълен контрол над световната икономика и икономическо поробване на цялото световно население.

Затова, като държава проявяваща загриженост за бъдещето на народа си, ние отправяме предупреждение към българското правителство, да спре тази пагубна политика на поддържане на ниски доходи, като в противен случай ще наложим ембарго. Ще забраним всякакъв износ на стоки произведени в Китай за българският пазар, както и всякакъв внос на произведени в България стоки за китайският пазар. Призоваваме целият цивилизован свят, да се присъедини към нашите усилия за озъптяване хищтническата икономическа политика на българското правителство и българите като цяло, и да бъдат те заставени да получават по-високи заплати съответстващи на интелектуалното им равнище.“

Advertisements