След опустошителното бедствие в Япония правителството е взело спешно да отпусне 10 милиона лева за борба със земетресенията. Парите ще бъдат дадени на Светия синод, като единствен легитимен застъпник на българското население пред всемогъщият Бог. Според сеизмолози в България отдавна не е имало силно земетресение, което предполага, че в земната кора се е натрупало напрежение, а и  не е тайна, че страната ни е земетръсна зона и силно земетресение може да стане във всеки един момент. Положението е много напечено, понеже по данни на съюза на строителните инженери, България може да бъде срината със земята при едно земетресение от 7-ма степен нагоре.

Като причини за това, те посочват масовото некачествено строителство по време на „икономическия възход“ на държавата подпомагано от корумпираното занижаване на строителния контрол и използването на най-евтините некачествени материали. Според тях, ако успеем да измолим още десетина години без земетръси, то проблема ще се реши по естествен път, тъй-като голяма част от построените сгради ще се срутят сами една по една.Това би намалило социалния ефект, в сравнение с масовото унищожение на сградния фонд при едно по-силно земетресение.

На обсъждането по повод инвестирането на отпуснатата сума са взети следните важни решения:

1. Да се закупят от чужбина или да се търсят чрез археологически разкопки мощи на светци които да се използват за закрила на населените места като се изградят специални антиземетръсни молитвени храмове в които мощите да се съхраняват.

2. Мрежата от антиземетръсни светилища трябва да обхване цялата страна ивсички населени места с население над 1000 души.

3. В основите на всички по-важни обществени сгради да бъдат вградени мощи на светци, като специално внимание трябва да се обърне на атомните централи, където специална комисия от благослови трябва да вземе решение чии точно кости да бъдат вградени.

4. При недостиг на свети мощи  църквата трябва да започне масова канонизация на нови светии, чиито мощи да бъдат използвани за новите инфраструктурни проекти – магистрали, метро и др.

Премиерът заяви, че вярва в способноста на българската църква да предпази народа от божия гняв и, че сега е времето църквата да поеме водещата роля в спасяването на българската държава, както го е правила неведнъж през вековете.