Сърбия поздравява либийския народ по случай скорошното му освобождаване и разпадането на либийската държава! Живели!!!!


Щатите, Франция и Англия разпространиха списък с критерии, на които една държава трябва да отговаря, ако народът й иска да бъде освободен с тяхна помощ:

1. Задължително условие е на територията на вашата държава да има значителни залежи на петрол и/или газ.

2. Задължително условие е правителството или диктаторът, който в момента управлява страната, да не притежава на въоръжение ядрено оръжие.

3. Задължително условие е управляващите да не са под закрилата на Русия или Китай.

4. Ако управляващите не са в добри отношения с гореспоменатите две държави, важно условие е те да водят политика, която да е в ущърб на икономическите интереси на нашите три държави. Като най-важно в това отношение е да възпрепятстват достъпа на нашите “бизнесмени” до техните залежи на природни богатства.

5. Новосформираното правителство след евентуалното освобождаване трябва задължително да служи на икономическите и геостратегическите интереси на нашите три държави.

6. Не задължително, но условие което дава предимство, е в държавата да има едно или няколко подтиснати малцинства.

7. Друго, даващо предимство условие е, ако управляващите се опитват да водят независима национално ориентирана политика, без да се съобразяват с нуждите и интересите на другите държави, в частност нашите.

Първите три условия са задължителни, без тях шансът ви да бъдете освободени е нулев, като най-важно е първото условие. На желаещите освобождение, но  не отговарящи на първото условие, можем да предоставим помощ под формата на обучени екипи за проучване и откриване на залежи от петрол и газ.

Към момента народи, неподлежащи на освобождаване от нашите братски страни, са: Руския, Китайския, Северновиетнамския, Венецуелския, Кубинския, Сомалийския, Бахрейнския, Иранския, Тибетския, Тайванския, Зимбабвийския, Анголския, Мианмарския и др. Тук или имената на народите трябва да бъдат с малки букви, или да конструкцията да добие вида „народите на Русия, Китай, …” Същото се отнася и за изброяванията по-долу. Ваша преценка, аз предпочитам втората конструкция.

Към момента освобождаваме народите на Либия, Ирак, Афганистан.

Неуспешен опит за освобождаване: народът на Сърбия – за наказание е бомбардиран с бомби с обеднен уран.

Освободени народи: косовският, босненският, кувейтският.